Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo http://www.krovstvo-tesarstvo.eu upravlja podjetje DEMAR d.o.o., kot oglaševalec in posrednik pri prejetih povpraševanjih. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike. Našim uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišemo na našo stran. Morebitni varovani podatki nikoli niso dostopni tretjim osebam (npr. zaupane osebne številke, ki niso za javnost). Podatkov o naših uporabnikih, ki so predstavljeni na strani nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.

Cena sodelovanja

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za sodelovanje na strani www.krovstvo-tesarstvo.eu ponudniku storitve plačal znesek, naveden v povzetku dogovora ali na uradnem ceniku.

Način plačila:

Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun podjetja izvajalca (TRR: SI56 1010 0005 3893 971 (BANKA KOPER d.d.)

Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje).

Pritožbe in spori

Oglaševalec se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor.V primeru sodnega spora je pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve.

V Ljubljani, dne, 10.07.2015
DEMAR d.o.o.